• En fersk undersøkelse fra Sverige viser at det er ekstra stor fare for å utvikle spilleavhengighet om sommeren, og tall fra Norge bekrefter en slik tendens også her. Jonas Haarr Friestad

Flere blir spilleavhengige om sommeren

Hjelpelinjen for spilleavhengige drukner i henvendelser fra personer som er blitt spilleavhengige i løpet av sommeren.