120 kilometer kystlinje tilgriset av olje

Tungoljen fra det havarerte lasteskipet Full City har berørt 120 av 1.900 kilometer strandlinje, ifølge beregninger fra Kystverket.