Kraftig fall i CD-salget

Salget av nedlastet musikk øker, men omfanget er ennå ikke på langt nær stort nok til å dekke inn tapet fra fallet i CD-salget.