- Anne Orderud Paust var målet

Det var Anne Orderud Paust, og ikke hennes foreldre Kristian og Marie Orderud, som var målet for den eller de som sto bak drapene på Orderud gård, mener privatetterforsker Tore Sandberg.