To nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Øya Tarva i Sør-Trøndelag og øyene Blomsøy-Hestøy-Skålvær i Nordland et utpekt som nye særskilt utvalgte kulturlandskap i jordbruket.