Politianmelder sykehus etter ventelisterot

På grunn av ventelisterot ved Universitetssykehuset Nord-Norge ble ikke den livsfarlige kreften til Dag Rørbakk utredet. Nå anmelder han sykehuset.