Krever kontroll med lederlønningene i statlige selskaper

Opplysningene om lønnsveksten i lederlønningene i statlige selskaper fører til krav om kontroll og opprydding.