• Boliger under bygging på den såkalte Vulkantomta ved Akerselva i Oslo. En stor del av boligverdien i Oslo ligger i leiligheter. Gorm Kallestad / Scanpix

Norske boliger er verdt 3.600 milliarder kroner

Norske boliger har til sammen en antatt markedsverdi på 3.567 milliarder kroner, ifølge en ny beregning fra SSB.