Nav slakter egen virksomhet

Titalls millioner som skulle vært brukt til å hindre utstøting fra arbeidslivet, er i stedet brukt til andre formål, viser en internevaluering av Navs arbeidslivssentre.