Sandstøl roser snuoperasjonen

Leder av Politiets Fellesforbund i Rogaland, Arild Sandstøl, roser justisministerens snuoperasjon.