Tolv timer etikk under førstegangstjenesten

Etikkopplæringen i førstegangstjenesten består bare av tolv timer i «juss, etikk og militærmakt». Soldater som verver seg til utenlandsoppdrag, må gjennom et mer omfattende program.