Norge gir 1,4 milliarder til bekjempelse av aids og tuberkulose

Norge gir 1,4 milliarder kroner i perioden 2011-2013 til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.