– Bør flytte ut av Oslo

Pasienter som opplever å bli sykere av den dårlige luftkvaliteten i Oslo, rådes til å vurdere å flytte fra byen.