• Skimmingutstyr beslaglagt i Stavanger. Anders Minge

Storberget vil ha lovendring

Hull i lovverket gjør at det er lovlig å ta med seg skimmingutstyr inn i Norge. Nå vil regjeringen endre loven.