Risiko for uforsvarlighet ved 13 barnevernsinstitusjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har funnet risiko for uforsvarlighet ved 13 barnevernsinstitusjoner i landet.

  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Institusjonene skal følges tett opp, skriver Dagbladet.

Manglende opplæring for de ansatte og usikkerhet rundt de ansattes forståelse av behandlingen av brukerne, er blant faktorene som går igjen på Bufdirs liste.

De private aktørene Stendi (tidligere Aleris) og Humana har flere institusjoner på listen. Også Bufetat har institusjoner på listen.

– Vi har tatt for oss forbedringsområdene i rapporten og laget skriftlige tiltaksplaner som følges tett opp med systematiske evalueringer i hver avdeling, sier Svein Arne Rosland i Stendi, som har fem institusjoner på Bufdirs risikoliste.

Rosland påpeker at Bufdirs gjennomgang ikke nødvendigvis vil kunne fange opp situasjonen over tid. Per dags dato er det ikke er noen pålegg eller avvik fra fylkesmannen på avdelingene på listen.

Divisjonsdirektør Jan André Hansen i Humana sier de har iverksatt tiltak for å sikre at disse risikofaktorene lukes bort. Aktøren har tre avdelinger på listen.

– Status nå er at to av de tre avdelingene har lukket avvikene. Ved den ene avdeling er det behov for ytterligere tiltak, som vi jobber med nå. Skulle vi ikke komme i mål med disse, må vi dessverre innse at vi må stenge. Vi verken vil eller får lov til drive institusjoner som ikke holder mål, sier Hansen.

Dagbladet skrev i mars at landets fylkesmenn i 2018 gjennomførte tilsyn og avdekket svikt ved 45 av 60 sjekkede barnevernsinstitusjoner. Ved 36 av institusjonene avdekket fylkesmennene lovbrudd. I etterkant har det kommet en rekke granskninger av barnevernsinstitusjoner.

Publisert: