Innfører flystopp for alle norske mikrofly. 13 omkommet i ulykker siden 2005

Norges Luftsportforbund har nå innført midlertidig flyforbud for alle med mikroflybevis i Norge. Tre har omkommet i to ulykker de siste fem ukene.

To menn omkom da dette mikroflyet, med påsatte flytepontonger, styrtet i fjellet i Gildeskål kommune tirsdag kveld. Bildet er tatt ved en annen anledning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Aftenposten får bekreftet at Norges Luftsportforbund onsdag innførte midlertidig flyforbud for alle med lisens til å føre mikrofly i Norge.

« Norges Luftsportforbund suspenderer med øyeblikkelig virkning norske mikroflybevis inntil innehaver har gjennomgått et sikkerhetspakke i regi av egen klubbs operative ledelse, og etter forbundets retningslinjer. Det skal kvitteres ut av operativ leder eller den forbundet bemyndiger for gjennomført seminar», skriver forbundet på sine nettsider.

«Tiltaket har årsak i hendelser og ulykker innen mikroflyging i Norge i den senere tid», heter det videre.

Mikroflygere som er borte fra sin hjemmebase, vil få anledning til å fly tilbake til basen.

To omkom tirsdag

To menn i 30- og 50-årene, bosatt i Nordland, er bekreftet omkommet etter at et mikrofly styrtet i Gildeskål kommune tirsdag kveld. Flyet tok av fra Markvatnet nær Ørnes tirsdag morgen. Den siste observasjon av flyet ser ut til å ha vært gjort i 14-tiden.

Statens havarikommisjon for transport og politiets krimteknikere var onsdag morgen på vei til stedet for å granske årsaken til dødsulykken i Nordland.

Dette er den andre fatale ulykken med norskeide mikrofly denne sommeren.

21. juli omkom NRK-redaktøren Morten Ruud fra Lakselv Mikroflyklubb da et gyrokopter han førte styrtet ved Kilpisjärvi i Finland. En passasjer kom lettere til skade.

Gyrokopteret var på vei fra Lakselv til Steigen i Nordland.

Dette er de andre ulykkene

Det norske mikroflymiljøet har vært utsatt for tilsammen syv ulykker de siste 13 årene ifølge en liste Aftenposten har utarbeidet.

I tillegg til de dødelige havariene i juli og august, har følgende ulykker ført til tap av menneskeliv:

24. juni 2005: To menn fra Lakselv i Finnmark omkom i en ulykke med et mikrofly. Ifølge øyenvitner løsnet den ene vingen og flyet falt brått fra ca. 100 meters høyde.

6. juli 2010: To menn døde etter en mikroflyulykke i Råde i Østfold. Øyenvitner fortalte at flyet datt raskt ned i en åker ved Tomb jordbruksskole.

10. juli 2010: To menn omkom etter at et mikrofly styrtet ved Oppdal like etter avgang.

31. mars 2014: To menn omkom etter at et mikrofly styrtet ved Stora Volavatnet i Voss. Det var ingen øyenvitner. «Tap av kontroll i en situasjon der det kanskje ikke var tilstrekkelig høyde til å kunne gjenopprette kontrollen», blir trukket frem som mulig ulykkesårsak i en granskningsrapport.

14. juli 2015: To menn omkom etter en mikroflystyrt ved Hamar flyplass. Overvekt og mangelfull briefing er blant årsakene til ulykken, ifølge en granskningsrapport.

Menneskelig feil oftest ulykkesårsak

Fagsjef Tom Bjerke i Norges Luftportsforbunds mikroflyseksjon bekrefter dødsstatistikken. Han avviser spørsmål om hvorvidt ulykkesrisikoen forbundet med å fly mikrofly er spesielt høy.

– Sett i lyset av de siste dagers hendelser og medieoppmerksomhet, føler jeg meg ikke komfortabel med å svare på det. Alle som kjører, uansett farkost, det være seg med motorsykkel, hangglider eller mikrofly, vet at de må ta hensyn til sikkerheten og legge inn marginer, sier han.

– Det vi ser i forbindelse med gjennomgang av tidligere ulykker, er at den menneskelige faktor kan være avgjørende. De fleste ulykkene sporer seg til menneskelige feil, legger han.

Norges Luftsportforbund publisererer jevnlig granskningsrapporter og meldinger om mindre alvorlige hendelser på sitt nettsteder, slik at miljøet kan lære av feilene som er begått.

– Er det gjort noen beregninger av hvor ulykkesutsatt ferdsel med mikrofly er i forhold til annen type luftfart?

– Det er ikke greit å gi noen entydige svar på det. Til det har statistikkgrunnlaget over antall flytimer og ulykker for lave tall, svarer Bjerke. Han anslår at det flys ca. 14.000 flytimer med mikrofly i Norge årlig.

Bjerke viser til at Statens havarikommisjon for transport nå er koblet inn i arbeidet med tirsdagens ulykke, og ønsker ikke å gi kommentarer til det som kan ha skjedd.

Høyere ulykkesrisiko med privatfly

Ifølge tall fra Luftfartstilsynet som Aftenposten publiserte i 2010 var det mer enn 50 ganger høyere ulykkesrisiko om man fløy med privatfly sammenlignet med reiser med rutefly i Norge.

Statistikken baserte seg på kartlagte luftfartsulykker med norske operatører på norsk jord i perioden 2000-2009. Det var ikke utarbeidet separate tall for ulykkesrisikoen med mikrofly.

Luftfartstilsynet har ikke besvart spørsmål om det finnes oppdatert statistikk eller om de vil kommentere antallet dødsulykker med mikrofly.

Publisert: