Antall stortingsrepresentanter øker med fire

Etter stortingsvalget høsten 2005 vil antallet stortingsrepresentanter øke fra dagens 165 til 169, 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater.