Bred motstand mot avvikling av nattogene

Styret i NSB har på sitt møteprogram torsdag forslag om å avvikle nattogene på Bergensbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen fra kommende årsskifte.