- Innvandrere må inkludere seg selv

Dr. Ataullah Siddiqui hevder at muslimer i vestlige land ikke viser vilje nok til å bli en del av samfunnet i sine nye hjemland.