Heyerdahl bli begravet på statens bekostning

Thor Heyerdahl vil bli begravet på statens bekostning.