Norge og Irland kjemper sammen mot atomutslipp

Norge og Irland er enige om å stå sammen og holde nær kontakt ibestrebelsene på å hindre atomutslipp fra Sellafield.