Bred motstand mot Stabel-utvalget

15 fagforbund med rundt 300.000 medlemmer blåser til kamp mot Stabel-utvalgets innstilling om organiseringen av lønnsoppgjørene.