Tøffe-Jan tror på tøffe EU-tak

Høyrelederen tror ikke internasjonal sikkerhetspolitikk kommer til å avgjøre EU— spørsmålet.