Billigere for kronikere og funksjonshemmede

Kronisk syke og funksjonshemmede skal skjermes bedre mot høyeegenandeler. Det lovet SV, Ap, H, Frp og Sp på et møte medFunksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO) i Bergen torsdag.