Fant kreftstoffer i «trygg» olivenolje

Statens næringsmiddeltilsyn har funnet kreftframkallende tjærestoffer i en type olivenolje som hittil er ansett å være trygg.