Ingen skandaler under bryllupsavviklingen

Sett fra arrangørens side gikk kronprinsbryllupet på skinner. Noen minutters forsinkelser her og der var det trolig bare prosjektlederen selv, brigader Bjørn Ruud, som merket.