Rasools ankesak i gang

Med sedvanlige sikkerhetstiltak startet ankesaken 36 år gamle Shahid Rasool har reist i Borgarting lagmannsrett mandag.