Dristig prosedyre av Pettersen

Det var en dristig prosedyre fra Viggo Kristiansens forsvarer, ToreH. Pettersen, i Agder lagmannsrett fredag. Ikke fordi han påstodfull frifinnelse, men dristig ut fra de argumentene har tok i bruk.