Arbeiderpartiet går i tenkeboksen, men får ikke ro

Sentralstyret i Arbeiderpartiet besatte mandag to komiteer i etforsøk på å løfte partiet opp av bølgedalen. Medlemsmassen krympetmed 10 prosent i fjor.