Militære fly stadig en fare for lufttrafikken

Militære fly har 16 ganger hittil i år vært innblandet i episoder som er blitt rapportert til Luftfartstilsynet som «lufttrafikkhendelser», det vil si farefulle situasjoner.