Flere og yngre nynazister

Norske nynazister blir flere og mer brutale. Miljøene har færre skrupler enn tidligere med å rekruttere unge tenåringer, og står gjerne i kontakt med kriminelle mc-miljøer.