Påvirket av amfetamin i retten

Tester utført i Oslo fengsel viser at Lars Grønnerød var påvirketav amfetamin under vitneforklaringen hans i Orderud-saken.