Løfter til de fattige i revidert budsjett

Ett av regjeringens fremste mål er å bekjempe fattigdom i Norge. — Våre velferdsordninger må bli mer treffsikre, sier sosialministeren.