Amnesty skal bli mer antirasistisk

Amnesty tar selvkritikk etter 11. september, og skal nå arbeide merantirasistisk her hjemme.