... og dette mener partiene om EU

Arbeiderpartiet er for EU-medlemskap. Men partiet vil ikke sette i gang noen ny søknadsprosess før EU-utvidelsen er i gang og et flertall av det norske folk er positivt innstilt. Partiet vil beholde EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og være med i EUs nye forsvarssamarbeid.