Arbeiderpartiet halvert siden storhetstiden

Arbeiderpartiet er blitt halvert på fire tiår, siden partisplittelsen som la grunnlaget for dagens Sosialistisk Venstreparti.