Sjukepleiarane gjev ikkje opp

Norsk sjukepleiarforbund tapte kampen for høgare løn i Rikslønsnemnda. Men sjukepleiarane ser ikkje på slaget som tapt.