Ingen norsk granskning av Balkan-syndrom

Forsvaret kommer ikke til å innkalle tidligere Kosovo-soldater til ekstra helseundersøkelse etter overhyppighet av leukemi hos soldater som har tjenestegjort i Bosnia og Kosovo.