- Arverett foran boplikt

Høyre frykter at skjerpet boplikt kan true barns arverett.Regjeringspartner KrF mener kommunene må få større mulighet til åsikre bosettingen.