For hard beskatning truer hvitfisken i nordområdene

Internasjonale havforskere mener at landene rundt Nordsjøen og Nord-Atlanteren må innføre mindre fangstkvoter på torsk og hyse.