Vil ha verneplikt for kvinner

Kvinner vil nødig snakke om det. Likevel tar likestillingsombudet opp kampen for verneplikt for kvinner.