Jåttå blir senter for internasjonale oppdrag

Forsvarskommando Sør-Norge på Jåttå i Stavanger blir norsk senterfor internasjonale oppgaver i militær regi.