Sentrum vil ha mer nasjonalt forsvar

Sentrumspartiene vil legge større vekt på de nasjonale oppgavene for Forsvaret i årene framover. De tre vil særlig forsterke forsvaret i Nord-Norge og opprettholde Heimevernet slik det er i dag.