Vil ha statsborger- seremoni

Høyre og Fremskrittspartiet vil innføre en formellvelkomst-seremoni for personer som blir norske statsborgere.