Sjøforsvaret skal undersøke helsa til alle ansatte

Sjøforsvaret skal undersøke helsa til alle sine ansatte. Også flere tidligere ansatte blir kalt inn til helsesjekk.