Ikke forbud mot matimport i Norge

Regjeringen vurderte å kopiere danskenes forbud mot matimportmandag kveld, men valgte heller å lytte til veterinærdirektørEivind Liven. Han mener situasjonen er blitt bedre siden søndag.