Kommunestreik mekler på overtid

Riksmeklingsmann Reidar Webster sitter fortsatt i mekling medpartene i kommunenes lønnsoppgjør. Fristen for å bli enige gikk utklokka 24, natt til i dag. Norsk Kommuneforbund (NKF) og Norskhelse og sosialforbund (NHS) forhandler mot KommunenesSentralforbund (KS).