Bondevik med invitasjon til Ap

Regjeringen kom med en invitasjon til Arbeiderpartiet i trontalen da den klart slo fast at bekjempelse av arbeidsledigheten er regjeringens overordnede mål.