Kleppe får ikke forklare seg for landsstyret

Vidar Kleppe er blitt nektet adgang til å forklare seg for landsstyret i Fremskrittspartiet. Landsstyret skal senere torsdag behandle Kleppes anke over suspensjonen i 12 måneder.