Syke kvinner jobber menn går hjem

Syke menn er mer borte fra jobb enn syke kvinner, viser en ny norsk studie av kjønn og sykefravær.